WESP prikt Veurnse slapers

2 jaar geleden   •   4 min lezen

Door Eddy Bonte, Danny Bonte,

Een mooi artikel uit de krant Het Laatste Nieuws van dinsdag 23 maart 1971. Auteur is journalist Jean-Marie Pylyser en het is een van de meer objectievere artikels over de WESP en 't Muzekot. De journalist leeft nog en is ondertussen 90! Goede journalistiek loont duidelijk...

Dat het er in ’t Muzekot druk maar tegelijkertijd gezellig aan toe gaat, blijkt uit deze opname n.a.v. de jongste debatavond over het leefmilieu. Ernstige zaken moeten daarom niet altijd vanop een preekgestoelte verkondigd worden zeggen de Veurnse jongeren.

Een aantal Veurnse jongeren, pogen sedert anderhalf jaar hun ontspanning over een andere boeg te gooien. Ze hebben een broertje dood aan de traditionele studentikositeit-rond-de-tapkast en voelen zich niet meer thuis in de ouderen-verenigingen.

Zo ontstond in augustus '69 "Objectief '70". Een contestatie- groep hoofdzakelijk samengesteld uit studenten zowel van het vrij als van het officieel onderwijs. Hieruit groeide op 6 december ’70 de v.z.w. Werkgroep voor Educatieve en Sociale Planning, waar­ van de statuten verschenen in het staatsblad van 17 december jl.

De Bedoeling hiervan is (art. 3) "Het bevorderen van het contact tussen de jongeren op grondslag van een actieve en kritische belangstelling in alle domeinen van het maatschappelijk leven". De raad van beheer hiervan is samengesteld. uit voorzitter Arnold Eloy, student geschiedenis R.U.G.; Jean-Paul Byloo, student Conservatorium Gent; dienst goede betrekkingen, Eddy Bonte, student Germaanse talen V.U.B.; artistiek advies Dirk Pauwels, student St.-Lucas Gent; penningmeester afgevaardigde beheerder Paul Thomas, student Rechten R.U.G.

MUZEKOT

Onmiddellijk voelde men de nood aan van een eigen lokaal, waar men vrij en in een eigen sfeer de verscheidene activiteiten tot ontplooiing zou kunnen laten komen. Kunstschilder José Van Gucht stelde, hiervoor zijn geklas­seerde "Drie Koningen" ter be­schikking. W.E.S.P. omdoopte het huis tot zijn "Muzekot": een café chantant, artiestenkroeg, praatbarak met een stukje Paradiso-sfeer. Kortom Veurne's non-conformistisch jongerencentrum.

De Vlaamse troubadour Willem Vermandere, van meetaf aan een harde sympathisant van W.E.S.P. toondichtte op de openingsdag hiervoor het "Muzekotlied" dat aanvangt als volgt:

Zijn we nie ryke, nus butter is goed
en is ‘t hier koele, nus meisjes zijn zoet
zijn wij niet slimme, zelfs een beetje zot
dat komt van ’t drinken in’t muzekot

Refrein:
Veurne schiet wakker slapers staat op
hier in ’t Muzekot zij ze al op

Dat ’t Muzekot beantwoordde aan een werkelijke behoefte, blijkt uit het feit dat dit jeugdcentrum thans reeds 650 leden telt, aantal dat nog steeds in stijgende lijn gaat. Het lidgeld wordt overigens zeer laag (20 fr.) gehouden. Men beoefent er poëzie. kleinkunst, klassieke muziek, underground, folk, blues, jazz en allerlei artistieke bedrijvigheden.

Consumpties zijn er niet verplicht alhoewel het precies de kleine winst op de dranken is die de W.E.S.P. financieel leefbaar houdt. Hiermee werden tot nog toe reeds voor nagenoeg 30.000 fr. aanpassingswerken uitgevoerd. Men is er dus in geslaagd een ietwat rommelig, ietwat benepen maar toch stemmig interieur mee in­ een te steken. Dansen is er strikt verboden. Het Muzekot is open elke zaterdagavond, van 19u30 af en de zondagnamiddag van 15u. af. Herhaaldelijk traden, er overigens semiprofessionele zangers op zoals Alfred de Ouwe en Demsey & Dover. Er worden ook tentoonstellingen ingericht.

Op initiatief van R. Dierendonck startte bovendien op 23 januari een kinderatelier; voor de cyclus die loopt tot einde mei zijn een 60-tal kinderen tussen. 3 en 10 jaar ingeschreven. Elke zaterdag­ namiddag tussen 14 en 17 u. wordt, onder toezicht van enkele opvoeders, creatief werk verricht zoals boetseren, schilderen, tekenen, zingen, verhaaltjes schrijven e.d. Men is thans bezig aan het samenstellen van een diareeks op tekst van enkele kinderen. Wegens plaatsgebrek in ‘t Muzekot werd trouwens uitgezien naar een nieuw lokaal; men hoopt in september te kunnen beschikken over een grote, luchtige zaal in de P. Benoitlaan.

TEGENKANTING

Op te merken valt dat W.E.S.P. tijdens haar eerste werkingsjaar geen enkele financiële steun van hogerhand bekomt. Volgend jaar hoopt men nochtans een toelage te verkrijgen van het ministerie van Nationale Opvoeding.

De raad van beheer van W.E.S.P. betreurt overigens dat hij vanwege het stadsbestuur van Veurne nog maar tegenkanting heeft ontmoet. Tot tweemaal toe­ werd de zaal boven de Vleeshalle aan W.E.S.P. geweigerd. Blijk­ baar worden die jongeren door sommigen beschouwd als een stel­letje herrieschoppers.

Daar is niets van aan, zegt ons Paul Thomas. Wel pogen wij een aantal taboes overboord te gooien. Onze eerste debatavond over de geboorteregeling maakte bij sommigen het effect van een wespenbeet. Uitein­delijk kregen wij hiervoor de beschikking van een zaal bij de blijkbaar minder-conformistische zusters-Annunciaten. Een debatavond over censuur vond plaats in het Vormingsinstituut. Vorige week hadden wij een filmavond met de prent "The War Game", gevolgd van. een discussie over het leger. Zondag jl. ging het over "leefmilieu en ruimtelijke ordening". Op 4 april volgt een debatavond met P. Kruithof onder het thema "Mentaliteitsverandering modewoord of noodzaak" op 18 april krijgen wij de Dolle Mina's van Gent op bezoek.

Cultuur betaalt zichzelf en vergt in de eerste plaats belangstelling en persoonlijke inzet, zo besluit voorzitter Arnold Eloy.

"De Schande der burgerij" zoals sommigen W.E.S.P. noemen, heeft in alle geval de goegemeente van Veurne wakker geschud. Of de spotnaam "Veurnse Slapers" hiermee definitief tot het verleden zal behoren blijft een open vraag.

Kloksgewijs vanaf voorplan links: Jean-Paul Byloo, Bea Vanhoutte, Ronny Dierendonck, Margrietje Soetaert, Dirk Pauwels, Paul Thomas, Eddy Bonte en Pitou Collinet.

Zeg het voort

Blijf lezen