Kreatief kinderatelier in 't Muzekot te Veurne

2 jaar geleden   •   2 min lezen

Door Danny Bonte, Muzekot,

Hieronder een artikel uit Het Wekelijks Nieuws van vrijdag 15 januari 1971.  Wonderbaarlijk positief voor deze krant...

"Dat het in de Westhoek niet ontbreekt aan goede ideeën, moge blijken uit de oprichting van de W.E.S.P. te Veurne, een «Werkgroep voor Edukatieve en Sociale Planning», die in het oudste gebouw van de stad huist en hieraan de veelbetekenende naam ’t Muzekot gaf.

Deze vereniging, een v.z.w.d., heeft reeds enkele initiatieven op haar naam gebracht zoals het inrichten van folk avonden en poëziedagen, ’t Muzekot is op dit ogenblik een verzamelplaats voor jonge mensen met originele gedachten.

ATELIER
Geen wonder, dat deze werk­ groep op het idee kwam een kreatief kinderatelier in te richten. Dit atelier staat open voor alle kinderen van 3 tot 10 jaar en onder leiding van opvoeder Ronny Dierendonck, bijgestaan door enkele kreatieve meisjes, zal men de jongste jeugd pro­beren iets kunstvol bij te brengen via ontspannende bezigheden. Op het programma vindt men o.m. het vervaardigen van poppen, schilderen en tekenen, kollages, vingerpainting, boetseren,  poppenspel,  vertelnamiddagen  enz.

Elke zaterdag kunnen de kinderen zich aldaar kreatief uitleven van 14 tot 17 u. in de lokalen van ’t Muzekot Drie Koningen, Vleeshouwerstraat 23.

KOSTELOOS
Bijzonder verrassend is de mededeling, dat de inschrijvingen kosteloos zijn, wat zeker de zaak nog aantrekkelijker maakt voor heel wat mensen. Bovendien zijn de kinderen zelfs verzekerd tegen ongevallen, en zonodig worden zij aan huis afgehaald en teruggebracht.

Als reden tot de oprichting berichtte de W.E.S.P., dat de bedoeling was een bestaande leemte bij de Veurnse jeugdgroeperingen aan te vullen.

Ten slotte weze nog gezegd dat de meisjes die hun kreatieve inspiratie en hun vrije tijd zullen toewijden een speciale attentie waard zijn. Hun namen zijn Marianne Byloo, Christine Eloy, Lutje Godderis, Ann Seru en Beja Vanhoutte. Bij hen kan men voor inlichtingen terecht, alsook bij de stichters van de W.E.S.P. en op tel. 058/318.64."

Zeg het voort

Blijf lezen