Ateljeekrant maart 1973...

2 jaar geleden   •   2 min lezen

Door Eddy Bonte

In een nummer van een alternatief onderwijsblad vond ik een documentje van ons kinderateljee. Een “krant” nog wel, hoewel het om een verslag gaat van één A4’tje.

Ateljeekrant - tijdschrift voor alle medewerkers (-sters) van het kreatief Jeugdateljee 'tMuzeateljee' vzw.

Verantwoordelijke uitgever:  Eddy Bonte, Rozendalstraat 23 Veurne

VERSLAG VERGADERING 6 maart 1973. Aanwezig: Eddy, Pierre, Kris, Lut Goderis.

Omdat het weer weldra wat beter wordt, zullen we met de kinderen zoveel mogelijk naar buiten gaan. Daarom wordt elke namiddag een dubbel programma voorzien: nl. één voor als het goed voor weer is, en één voor het geval het wat slecht is en we binnen moeten blijven.

I. programma's namiddagen —
— namiddag 17 maart..

BUITEN
Thema : milieuvervuiling. We gaan naar zee.
-bezoek aan de duinenverkaveling
-spelletjes op het strand
-spel in de duinen
-schelpen e.d. verzamelen.
De bus vertrekt om 2.40 naar de Panne. We zijn terug met de bus van 4.45 u;

BINNEN
Thema: de reklame toneel spelen rond de reklame (ridiculiseren van de reklame!!) We vertellen ook wat rond de reklame want het is belangrijk dat de kinderen goed gemotiveerd zijn
-collages (tijdschriften meebrengen!)
-maken van een miniatuurstadje (met lucifer- en kaasdoosjes etc.): reklame in de stad. Voorbeeld het warenhuis, reklameborden op de huizen.
-boetseren met houtpasta.

Namiddag 31 maart.
Cfr. Ako / Werp: spelletjes buiten.

Thema: apartheid in Zuid-Afrika. Eddy vertelt eerst wat rond de apartheid.
-we gaan rond de plaatselijke kultuur werken: vlechten met papier (gekeurd papier moet aangekocht worden)
-drukken met aardappelen (zwart-wit zeker?)
-druktechniek met sjablonen, roller en drukinkt.
Voor het geval de kinderen aan lichaamsekspressie willen gaan doen, vragen we zwarte schmink aan Dirkje Pauwels.
-We zorgen dat er erg ritmische muziek is.

Tijdens de paasvakantie bepalen we de rest van de namiddagen. We moeten dan ook zorgen voor een goede taakverdeling en voor het regelen van de komende namiddagen (data vastleggen) zodat we aan 25 namiddagen per jaar komen.
Datum moet nog vastgelegd worden.

II. werking van de WOEV.
-tentoonstelling verantwoord speelgoed zou pas in juli naar Veurne kunnen komen.
-tentoonstelling van de Verening België - China zou in samenwerking met de Jeugdclubs georganiseerd worden. Onderwerp Kultuur en leven in China. De Jeugdclubs moeten nog gekontakteerd worden.
-na de lerarencyclus: spreekbeurt-debat over A.A. Zou rond half mei doorgaan
-films over kinderopvoeding via ciné-club Amsterdam. Ook een aanrader voor de Scholier. Meer nieuws daarover als Eddy meer nieuws ontvangen heeft.

Zeg het voort

Blijf lezen