Een motie over Baretta

3 jaar geleden   •   1 min lezen

Door Eddy Bonte

In de zomer van '69 arriveert de contestatiebeweging dus in Veurne. En dan? Wel, kort nadat enkele Veurnse jongeren de koppen bij elkaar hadden gestoken, treden ze al naar buiten als 'Objectief '70'. Niet met een actie, maar met een persbericht. Niet over een groot maatschappelijk thema, maar over een plaatselijk, typisch Veurns onderwerp: de schilderijencollectie van Louis Baretta, lokaal erfgoed waarover het stadsbestuur dient te waken.

De meeste inwoners kennen de schilder van Brusselse afkomst niet eens. Wie hem terdege kent, is Arnold Eloy, mede-initiatiefnemer van Objectief '70, historicus-uitgever in wording met een bijzondere interesse voor het lokale erfgoed. Onder de titel "De sukkelgang van Veurnes kunstbezit", klaagt Objectief '70 de schandalige toestand aan waarin Baretta's oeuvre wordt bewaard en tentoongesteld: de toerist vindt er slecht opgestelde werken in een vuile, onverwarmde, amper verlichte ruimte onder de hanenbalken van Het Spaans Paviljoen. Objectief '70 stelt meteen een alternatief voor: een fatsoenlijke tentoonstellingsruimte die aan moderne noden en normen voldoet.

Het persbericht van Objectief '70 wordt integraal overgenomen in Het Wekelijks Nieuws van 22 augustus 1969, aangevuld met een inleiding waarin het weekblad - weze het met enig paternalisme - sympathie betuigt met dit "jeugdig enthousiasme." Bij het ter perse gaan, blijkt dat het stadsbestuur de gratis toegang heeft afgeschaft en nu 5 frank entree vraagt. De entree van Objectief '70 is alvast geslaagd.

Het persbericht en het artikel leren ons veel over de beginperiode. Het Wekelijks Nieuws omschrijft de initiatiefnemers als "een aantal jongeren" die "zich meer en meer ergeren aan een bepaalde gang van zaken in Veurne" en een "aktieve kern" willen uitbouwen "voor het veilig stellen en het bevorderen van kultuur, toerisme en algemene expansie van de stad Veurne." In de zomer van 1969 is Objectief '70 begaan met het imago van Veurne en uit het zijn ongenoegen middels een beleefd communiqué. Het stadsbestuur wordt ter verantwoording geroepen, maar van contestatie is niet echt sprake.

Zeg het voort

Blijf lezen