WAKE strijdt verder

2 jaar geleden   •   1 min lezen

Door Muzekot

Een kort artikel uit de derde uitgave van de WESP krant. Auteur van dienst is Jean-Marie Deleye.

"Het Westkust Aktiekomitee tegen de KernEnergie zet zijn strijd verder te­gen da moorddadige plannen voor de bouw van kerncentrales aan de kust. In het kader van die strijd ,on onze akties financieel te ondersteunen, zullen LIDKAARTEN verkocht worden aan de geïnteresseerden. Bon lidkaart van WAKE kost 100 fr. voor een gewoon lid , een steunend lid betaalt van­ af 200 fr.

Dit lidmaatschap houdt in dat men zich akkoord verklaart met do strijd van het komitee en dat men bereid is die strijd aktief te helpen voeren. De leden krijgen bovendien een nog op te richten tijdschrift van WAKE toe­ gezonden alsmede een boek over kernenergie in België van de Verenigde Actiegroepen voor KernStop (VAKS). De brochure van WAKE (15 fr.) is nog steeds te verkrijgen o.a. aan de bar in ’tMuzekot.

Wij vragen ook aan alle geïnteresseerden on zich vrij te houden op zater­dag 28 februari. Te Brussel gaat dan een studiedag van start net alle Vlaamse anti-kernenergiegroepen. In de voormiddag worden de problemen van kernenergie en hot rapport dor wijzen besproken , in de namiddag zullen de verdere nationale en regionale akties en aktievormen worden besproken .

Op dat ogenblik verwachten wij ook een advies voor of tegen kernenergie van de Raad der Wijzen . Die raad werd door de regering aangesteld om een mogelijke uitbreiding van kerncentrales in ons land te onderzoeken .

Kontaktadres : Jean-Marie Deleye  Koksijde

Affiche die destijds werd verspreid. Let op de plakband...

Zeg het voort