Stef Dehollander: In Memoriam door Dirk Pauwels

9 maanden geleden   •   2 min lezen

Door Eddy Bonte

Alhoewel hij afkomstig was uit Kemmel, was Stef een vaste klant in ’t Muzekot. Hij was immers een actief lid van het Veurnse poppentheater “Schokkeljoen“ en de zanger van de cabaretgroep “ tzevende knoopsgat “. Stef was een imposant figuur: stoere bink met volle lange baard en melancholische ogen.

Hij was vooral gekend om zijn droge humor via de teksten die hij schreef voor “tzevende knoopsgat” en voor zijn inbreng in het poppentheater. Hij kon heel goed “de slechte“ spelen en de kinderen in de ban houden. Hij improviseerde bijna elke voorstelling, terwijl de anderen zich stipt aan het script hielden.

Dat zorgde meestal voor een exclusieve meerwaarde van het moment. Hij was ook actief in het Kinderateljee dat boven het theater was gevestigd. Hij was creatief op gebied van knutselen en omgaan met kinderen. Hij was ook de uitbater van café “De Speelberg“ in Heuvelland en schreef verzen, de ene keer bloedernstig, de andere keer tergend leuk.

Stef had een opleiding van kok in de Koksijdse hotelschool gevolgd, maar zag het eerder zitten als artiest. Hij was het ook die de cabaretgroep in De Panne een proteststuk tegen de toenmalige duinenverkaveling van Burgemeester Versteele liet opvoeren. Deze voorstelling werd meerdere keren opgevoerd.

Wij zullen Stef altijd herinneren als de gezapige verkondiger van ultradroge humor. De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid en ook de dood van zijn vrouw, Chris, door een CO-vergiftiging, heeft hij nooit helemaal kunnen verwerken. Ik hoop dat hij bij Sint-Pieter nog veel pintjes en moppen kan tappen.
Dirk Pauwels

Noot:
De artistieke duizendpoot Dirk Pauwels, mede-grondlegger van ’t Muzekot, was zowel lid van Schokkeljoen als tzevende knoopsgat. Het “Kinderateljee” dat hier wordt vermeld, een poging om antiautoritair met kinderen om te gaan, was een initiatief van de v.z.w. W.E.S.P., die alle activiteiten overkoepelde, inclusief ’t Muzekot als dusdanig. (E.B.)

Zeg het voort